Ons werk in Papua

De nood
De onderwijssituatie in de binnenlanden van Papua is één van de meest dramatische ter wereld. Kinderen die van de basisschool afkomen, kunnen nauwelijks lezen, schrijven of rekenen en studenten die het middelbaar onderwijs hebben afgerond, zitten qua kennis en vaardigheden op het niveau van groep 4 in Nederland. Leerkrachten zijn meestal absent, maken zich schuldig aan machtsmisbruik en hebben een totaal gebrek aan opleiding. Omkoping om kinderen over te laten gaan, geen controle en ernstige corruptie vanuit de overheid zijn normaal.

De afgelopen 20 jaar is het percentage analfabeten flink toegenomen. Er is in het onderwijs een cultuur ontstaan waarin karaktervorming en kennis er niet toe doen. De waarde van onderwijs beperkt zich tot het einddiploma, waarmee een baan bij de overheid min of meer gegarandeerd is. En daarmee een rustig leven met een dik salaris zonder enig plichtsbesef. De meeste kerken staan machteloos of zijn bezweken voor de macht van het geld. Kortom, maatschappelijk en moreel gezien is de samenleving kapot. De opvoeding van kinderen is in deze context buitengewoon moeilijk, te meer daar veel (groot)ouders met hun ene been nog in de steentijd staan, terwijl hun (klein)kinderen een mobieltje hebben, internet gebruiken en volop in aanraking komen met de moderne wereld. Met ons werk willen we de jeugd in de Baliemvallei een toekomst bieden.

Yayasan Kristen Wamena
Te midden van deze omstandigheden is Yayasan Kristen Wamena (YKW) in 2005 begonnen met een aantal onderwijsprojecten, eerst in Pass Valley, later vooral in en rond Wamena. In de projecten gaat het met name om de leerkracht, omdat die een centrale rol vervult in het onderwijs. De organisatie is in de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft ongeveer 40 werknemers. De activiteiten bestaan uit:
- Een trainingsprogramma voor lokale leerkrachten;
- Het schrijven van schoolboeken die geschikt zijn voor de Papua-context;
- De lagere school Koinonia, een school met een voorbeeldfunctie;
- De lerarenopleiding op de hogeschool STKIP waar studenten worden opgeleid om les te gaan geven op de posten.

YKW heeft (financiële) steun ontvangen van grote internationale organisaties als Unicef, USAID, Oikonomos en UNDP en zal in de toekomst vooral gefinancierd worden met lokaal geld. Vanuit Nederland krijgt de organisatie verder steun van Stichting Help Onderwijs Papua voor het schrijven van schoolboeken.

Ons werk
Jacomien werkt parttime in het trainingsteam en bezoekt daarvoor wekelijks lokale basisscholen om te observeren, te begeleiden en te trainen. Ze helpt o.a. lokale leerkrachten bij het gebruik van de schoolboeken die door YKW zijn geschreven.

Pieter werkt op de lerarenopleiding van YKW en adviseert het management. Zijn dagelijks werk bestaat uit het begeleiden van studenten, kwaliteitsversterking van het onderwijs en een aantal uren lesgeven. Veel aandacht wordt gegeven aan karaktervorming en geloofsopvoeding. Zonder persoonlijk geloof is er geen hoop dat de studenten staande blijven wanneer ze straks op eigen benen staan. De dagelijkse leiding is in handen van capabele lokale mensen. Pieter en Jacomien staan niet aan het hoofd van de organisatie, maar er naast. Blanken zijn niet onmisbaar, maar de kracht van een multicultureel team is  dat het elkaar kan aanvullen.


Onze hoop
Het doel van ons werk is om leerkrachten op te leiden die als christen een licht zijn in de wereld en zo de jeugd van Papua een echte toekomst te bieden. De komende twee jaar willen Pieter en Jacomien bijvoorbeeld 20 nieuwe scholen trainen en 40 studenten begeleiden bij hun eerste stappen in de praktijk. Hierdoor krijgen ruim duizend kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan en beter onderwijs te krijgen.

Onze drijfveer is de belofte van God in Jeremia 29:11: Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

We ervaren dat de vervulling van deze belofte niet alleen werkelijkheid is in ons leven en werk, maar vooral ook in de levens van jonge Papua's

Geen opmerkingen: