Donaties

Steun familie Van der Wilt! 

Om hun werk te kunnen voortzetten, moeten Pieter en Jacomien zelf voorzien in alle kosten van het leven in Wamena. Het leven in de Baliemvallei is erg duur, voornamelijk door de geïsoleerde ligging van de vallei. Alleen met uw steun kunnen Pieter en Jacomien zich blijven inzetten voor de jonge generatie Papua's. 

U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0138 908826 ten name van Stichting Licht op Papua (Dordrecht) o.v.v. Familie Van der Wilt. 

U kunt familie Van der Wilt ook ondersteunen met een periodieke gift. Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u deze periodieke gift zelf met uw bank regelt. Vult u liever een machtigingskaart in, neem dan voor meer informatie contact op met de penningmeester via tfcvdwilt@gmail.com.

Stichting Licht op Papua is in het bezit van de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Uw giften komen volledig ten gunste van Pieter & Jacomien. Dank voor uw steun!

Geen opmerkingen: